"diary" => [ "instructions" => "Inštrukcie", "i1" => "Zadajte svoje meno.", "i2" => "Vytvorte si Tajný denník.", "i3" => "Zdieľajte odkaz s Vašimi priateľmi.", "i4" => "Zodpovedia všetky Vaše otázky.", "i5" => "Skontrolujte si ich odpovede na tabuli s výsledkami.", ], Confession Box
Confession Box

Instructions:

  • Enter your name
  • Create your Confession Box
  • Share the link with your friends
  • They will answer all your questions
  • Check their answers on Friendboard

Confession Box

Your Confession Box will have these questions