İtiraf Kutunuz

Talimatlar:

  • Adınızı girin.
  • Create your Confession Box
  • Linki arkadaşlarınızla paylaşın.
  • Tüm sorularınızı yanıtlayacaklar.
  • Arkadaş panosundan cevaplarını kontrol edin.

İtiraf Kutunuz

Senin Gizli Günlüğünde bu sorular olacak

1 İsim'in kişilik olarak nasıl biri olduğunu düşünüyorsun?
2 İsim’in sesini nasıl tanımlarsın?
3 İsim hakkındaki ilk izlenimin neydi?
4 İsim hakkında nasıl hissediyorsun?
5 İsim’in uyguladığı görgü kurallarını nasıl tanımlarsın?
6 İsim’in giyim tarzı hakkında ne düşünüyorsun?
7 İsim’in kişiliğini nasıl tanımlarsın?
8 İsim’in hayattaki tercihleri hakkında ne düşünüyorsun?
9 İsim'in saçı hakkında ne düşünüyorsun?
10 Fiziksel form bakımından İsim'i 10 üzerinden değerlendir ?
11 İsim nasıl tavsiyeler verir?
12 İsim’in kişiler arası becerileri nasıldır?
13 İsim’in mizacı hakkında ne düşünüyorsun?